ทัวร์ภูเก็ต เกาะไม้ท่อน
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ราคาพิเศษสำหรับลูกค้าเดินทางเป็นกลุ่มติดต่อ:
081 958 1129 ปู LINE id: phukettrip4u
084 186 6885 จิ๊บ LINE id: jib phukettrip4u

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์ เกาะไม้ท่อน

ทัวร์ภูเก็ต เกาะไม้ท่อน ราคาถูก
อัตราค่าบริการ ทัวร์เกาะไม้ท่อน
ค่าบริการ ผู้ใหญ่ เด็ก(4-11 ขวบ)
ชาวไทย 2,500 บาท 2,000 บาท
ชาวต่างชาติ 2,900 บาท 2,200 บาท
    ราคานี้รวม
  1. ค่าธรรมเนียมขึ้นเกาะไม้ท่อน
  2. รถรับส่งจากโรงแรม ( ในเขต ) – ท่าเรือ – โรงแรม
  3. ค่าเรือโดยสาร ไป – กลับ
  4. ค่าอุปกรณ์ดำผิวน้ำ และชูชีพ
  5. อาหารกลางวัน
  6. มัคคุเทศก์ประจำเรือ
  7. ประกันอุบัติเหตุ
ตารางเวลา โปรแกรมทัวร์ภูเก็ต เกาะไม้ท่อน
08.00 น.
รถรอรับท่านจากที่พักเพื่อเดินทางสู่ท่าเรือ
09.00 น.
เดินทางถึงท่าเรือ จ. ภูเก็ต เรือสปีดโบ้ท ออกเดินทางมุ่งหน้าสู่เกาะไม้ท่อน
09.45 น.
เดินทางถึงเกาะไม้ท่อน ไกด์นำท่านขึ้นฝั่ง สัมผัสชายหาดทรายขาวเนียนละเอียดและว่ายน้ำ ดูปลา ปะการัง ตามอัธยาศัย
12.30 น.
รับประทานอาหารกลางวันบนเกาะไม้ท่อน
13.30 น.
ไกด์นำท่านปีนขึ้นไปบนจุดชมวิว ที่สามารถมองเห็นวิวทิวทัศน์และพระใหญ่ ที่ประดิษฐานอยู่บนยอดเขานาคเกิด เชิญท่านร่วมถ่ายภาพเป็นที่ระลึก
14.30 น.
เรือออกจากเกาะไม้ท่อน เดินทางกลับท่าเรือ
14.45 น.
เดินทางกลับถึงท่าเรือ รถรอรับท่านส่งกลับที่พัก
15.30 น.
รถส่งท่านกลับถึงโรงแรมที่พัก โดยสวัสดิภาพ

สิ่งที่ควรนำติดตัวไป -หมวก แว่นตากันแดด ครีมกันแดด ผ้าขนหนู  กล้องถ่ายรูป ชุดว่ายน้ำ

หมายเหตุ -ทุกทัวร์ทะเล โปรแกรมและเวลา สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศและระดับน้ำในแต่ละวัน

ราคาเหมาลำเรือยอร์ช เกาะไม้ท่อน

ราคาเช่าเหมาลำเรือยอร์ช Dokmai
ทัวร์ภูเก็ต ทัวร์เรือยอร์ช ราคาถูก เหมาลำเรือยอร์ชทัวร์เกาะไม้ท่อนภูเก็ต อีกหนึ่งทางเลือกสำหรับลูกค้าที่มาเป็นกลุ่ม เหมาลำเรือยอร์ชเที่ยวเกาะไม้ท่อน ราคาประหยัด โทรมาจองกันไว้ก่อนแต่เนิ่นๆได้เลยค่ะ
ราคาเช่าเหมาลำเรือยอร์ช Akula
ทัวร์ภูเก็ต ทัวร์เรือยอร์ช ราคาถูก เหมาลำเรือยอร์ชทัวร์เกาะไม้ท่อนภูเก็ต อีกหนึ่งทางเลือกสำหรับลูกค้าที่มาเป็นกลุ่ม เหมาลำเรือยอร์ชเที่ยวเกาะไม้ท่อน ราคาประหยัด โทรมาจองกันไว้ก่อนแต่เนิ่นๆได้เลยค่ะ
ราคาเช่าเหมาลำเรือยอร์ช Ruby
ทัวร์ภูเก็ต ทัวร์เรือยอร์ช ราคาถูก เหมาลำเรือยอร์ชทัวร์เกาะไม้ท่อนภูเก็ต อีกหนึ่งทางเลือกสำหรับลูกค้าที่มาเป็นกลุ่ม เหมาลำเรือยอร์ชเที่ยวเกาะไม้ท่อน ราคาประหยัด โทรมาจองกันไว้ก่อนแต่เนิ่นๆได้เลยค่ะ
ราคาเช่าเหมาลำเรือยอร์ช Angel
ทัวร์ภูเก็ต ทัวร์เรือยอร์ช ราคาถูก เหมาลำเรือยอร์ชทัวร์เกาะไม้ท่อนภูเก็ต อีกหนึ่งทางเลือกสำหรับลูกค้าที่มาเป็นกลุ่ม เหมาลำเรือยอร์ชเที่ยวเกาะไม้ท่อน ราคาประหยัด โทรมาจองกันไว้ก่อนแต่เนิ่นๆได้เลยค่ะ
ราคาเช่าเหมาลำเรือยอร์ช Sometime
ทัวร์ภูเก็ต ทัวร์เรือยอร์ช ราคาถูก เหมาลำเรือยอร์ชทัวร์เกาะไม้ท่อนภูเก็ต อีกหนึ่งทางเลือกสำหรับลูกค้าที่มาเป็นกลุ่ม เหมาลำเรือยอร์ชเที่ยวเกาะไม้ท่อน ราคาประหยัด โทรมาจองกันไว้ก่อนแต่เนิ่นๆได้เลยค่ะ
ราคาเช่าเหมาลำเรือยอร์ช Moonlight
ทัวร์ภูเก็ต ทัวร์เรือยอร์ช ราคาถูก เหมาลำเรือยอร์ชทัวร์เกาะไม้ท่อนภูเก็ต อีกหนึ่งทางเลือกสำหรับลูกค้าที่มาเป็นกลุ่ม เหมาลำเรือยอร์ชเที่ยวเกาะไม้ท่อน ราคาประหยัด โทรมาจองกันไว้ก่อนแต่เนิ่นๆได้เลยค่ะ
ทัวร์เกาะไม้ท่อน สปี๊ดโบ๊ท
ทัวร์ภูเก็ต ทัวร์เกาะไม้ท่อนภูเก็ต speedboat อีกหนึ่งทางเลือกสำหรับลูกค้าที่มาเป็นกลุ่ม เหมาลำเรือยอร์ชเที่ยวเกาะไม้ท่อน ราคาประหยัด โทรมาจองกันไว้ก่อนแต่เนิ่นๆได้เลยค่ะ
ทัวร์เกาะไม้ท่อน เกาะไข่
ทัวร์ภูเก็ต ทัวร์เกาะไม้ท่อน เกาะไข่นอก เกาะไข่ใน เกาะไข่นุ้ยภูเก็ต อีกหนึ่งทางเลือกสำหรับลูกค้าที่มาเป็นกลุ่ม เหมาลำเรือยอร์ชเที่ยวเกาะไม้ท่อน ราคาประหยัด โทรมาจองกันไว้ก่อนแต่เนิ่นๆได้เลยค่ะ