ทัวร์ภูเก็ต เกาะไข่เต็มวัน
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ราคาพิเศษสำหรับลูกค้าเดินทางเป็นกลุ่มติดต่อ:
081 958 1129 ปู LINE id: phukettrip4u
084 186 6885 จิ๊บ LINE id: jib phukettrip4u

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์ เกาะไข่เต็มวัน

one day trip เกาะไข่


เกาะไข่เต็มวัน

  ราคานี้รวม
 1. รถรับส่งจากโรงแรม ( ในเขต ) – ท่าเรือ – โรงแรม
 2. ค่าเรือโดยสาร ไป – กลับ
 3. อาหารกลางวัน
 4. เครื่องดื่มและผลไม้ตามฤดูกาล
 5. ค่าบริการห้องน้ำ
 6. ค่าบริการเก้าอี้ชายหาด
 7. ค่าอุปกรณ์ดำผิวน้ำ และชูชีพ
 8. มัคคุเทศก์ประจำเรือ
 9. ประกันอุบัติเหตุ
อัตราค่าบริการ
ค่าบริการ ผู้ใหญ่ เด็ก(4-11 ขวบ)
ชาวไทย 1,000 บาท 900 บาท
ชาวต่างชาติ 1,600 บาท 1,400 บาท

ตารางเวลา โปรแกรมทัวร์ภูเก็ต เกาะไข่เต็มวัน

08.00 น.
ออกจากโรงแรม นำท่านสู่ท่าเรือนนทศักดิ์ เพื่อลงเรือ Speed Boat สู่เกาะไข่นอก ใช้เวลาเดินทาง เพียง 15 นาที เรือนำท่านสู่เกาะไข่นอก เกาะเล็กๆ กลางทะเล ที่มีหาดทรายที่งดงามขาวสะอาด น้ำทะเลสีครามใสดังแก้ว มีร่มและเตียงผ้าใบรอให้บริการท่าน เพลิดเพลินกับการลงเล่นน้ำทะเล ให้อาหารปลา กับมือ
11.00 น.
นำท่านลงเรืออีกครั้ง เพื่อพาท่านสัมผัสกับการดำน้ำตื้น แบบ Snorkel ท่านที่เกาะไข่นุ้ยท่านจะได้ใกล้ชิดกับ เหล่าปลาการ์ตูน "นีโม่" ในธรรมชาติอย่างใกล้ชิด และชื่นชมกับความงามของปะการังแห่งท้องทะเลอันดามัน เป็นเวลา 45 นาที
12.00 น.
ร่วมรับประทานอาหารกลางวันแบบบุฟเฟ่ต์ชายหาด บนเกาะไข่นอก หลังอาหาร เชิญพักผ่อนเล่นน้ำหรือชมความงามของเกาะไข่บนชายหาด ตามอัธยาศัย
14.00 น.
เดินทางออกจากเกาะไข่นอก กลับสู่ท่าเรือ และ นำท่านกลับที่พัก

สิ่งที่ควรนำติดตัวไป -หมวก แว่นตากันแดด ครีมกันแดด ผ้าขนหนู  กล้องถ่ายรูป ชุดว่ายน้ำ

หมายเหตุ -ทุกทัวร์ทะเล โปรแกรมและเวลา สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศและระดับน้ำในแต่ละวัน