ทัวร์ภูเก็ต เกาะไข่ครึ่งวัน
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ราคาพิเศษสำหรับลูกค้าเดินทางเป็นกลุ่มติดต่อ:
081 958 1129 ปู LINE id: phukettrip4u
084 186 6885 จิ๊บ LINE id: jib phukettrip4u

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์ เกาะไข่ครึ่งวัน

one day trip เกาะไข่ครึ่งวันเช้า-บ่าย


เกาะไข่ครึ่งวัน

  ราคานี้รวม
 1. รถรับส่งจากโรงแรม ( ในเขต ) – ท่าเรือ – โรงแรม
 2. ค่าเรือโดยสาร ไป – กลับ
 3. อาหารกลางวัน
 4. เครื่องดื่มและผลไม้ตามฤดูกาล
 5. ค่าบริการห้องน้ำ
 6. ค่าบริการเก้าอี้ชายหาด
 7. ค่าอุปกรณ์ดำผิวน้ำ และชูชีพ
 8. มัคคุเทศก์ประจำเรือ
 9. ประกันอุบัติเหตุ
อัตราค่าบริการ
ค่าบริการ ผู้ใหญ่ เด็ก(4-11 ขวบ)
ชาวไทย 800 บาท 600 บาท
ชาวต่างชาติ 1,300 บาท 1,100 บาท

ตารางเวลา โปรแกรมทัวร์ภูเก็ต เกาะไข่ครึ่งวันเช้า

07.15 น.
รถรับที่โรงแรม
08.00 น.
ถึงท่าเรือ PNT รับบริการชา.กาแฟ
08.30 น.
เรือออกจากท่าเรือเดินทางสู่เกาะไข่ ชมความงามของฝูงปลามากมายหลากหลายนานาพันธุ์ ดำน้ำ ชมปลา พักผ่อนตามชายหาด
09.00 น.
ออกเดินทางต่อไปยังเกาะไข่นุ้ย ซึ่งมีความงามไม่แพ้กัน
10.45 น.
เดินทางต่อไปสู่เกาะไข่นอก พักผ่อนบนชายหาดอันขาวสะอาด ดำน้ำ ให้อาหารปลาที่ชายหาด ใกล้ชิดกับฝูงปลามากมาย พักผ่อนตามอัธยาศัย
12.00 น.
ออกจากเกาะไข่นอก เดินทางกลับท่าเรือ
12.20 น.
ถึงท่าเรือ ส่งกลับโรงแรมที่พัก โดยสวัสดิภาพ

สิ่งที่ควรนำติดตัวไป -หมวก แว่นตากันแดด ครีมกันแดด ผ้าขนหนู  กล้องถ่ายรูป ชุดว่ายน้ำ

หมายเหตุ -ทุกทัวร์ทะเล โปรแกรมและเวลา สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศและระดับน้ำในแต่ละวัน

ตารางเวลา โปรแกรมทัวร์ภูเก็ต เกาะไข่ครึ่งวันบ่าย

12.15 น.
รถรับที่โรงแรม
13.00 น.
ถึงท่าเรือ PNT รับบริการชา.กาแฟ
13.30 น.
เรือออกจากท่าเรือเดินทางสู่เกาะไข่ ชมความงามของฝูงปลามากมายหลากหลายนานาพันธุ์ ดำน้ำ ชมปลา พักผ่อนตามชายหาด
14.00 น.
ออกเดินทางต่อไปยังเกาะไข่นุ้ย ซึ่งมีความงามไม่แพ้กัน
15.45 น.
เดินทางต่อไปสู่เกาะไข่นอก พักผ่อนบนชายหาดอันขาวสะอาด ดำน้ำ ให้อาหารปลาที่ชายหาด ใกล้ชิดกับฝูงปลามากมาย พักผ่อนตามอัธยาศัย
16.40 น.
ออกจากเกาะไข่นอก เดินทางกลับท่าเรือ
17.00 น.
ถึงท่าเรือ ส่งกลับโรงแรมที่พัก โดยสวัสดิภาพ

สิ่งที่ควรนำติดตัวไป -หมวก แว่นตากันแดด ครีมกันแดด ผ้าขนหนู  กล้องถ่ายรูป ชุดว่ายน้ำ

หมายเหตุ -ทุกทัวร์ทะเล โปรแกรมและเวลา สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศและระดับน้ำในแต่ละวัน